Katalóg

TOPTEK Fiber Laser Welder Prenosný laserový zvárací stroj

20.12.2022 00:00

TOPTEK Fiber Laser Welder Prenosný laserový zvárací stroj

Odpoveď na inzerát

Laserový zvárací stroj s vláknami je pokročilá zváracia technológia, ktorá dokonale nahrádza tradičné elektrické zváranie, zváranie MIG a zváranie CO2.
Proces laserového zvárania spočíva v roztavení spojovacej oblasti veľmi vysokoenergetickým a hustým lúčom s veľkým množstvom tepla. Jednomodulový optický vláknový laserový zdroj poskytuje konzistentný a stabilný výkon a vysokú kvalitu laserového lúča. Rozsah výkonu lasera možno nastaviť podľa aktuálnych potrieb výroby. Toto riešenie zaručuje bezkonkurenčnú flexibilitu použitia a vysokú spoľahlivosť.

PREVÁDZKA NAD TRADIČNÝM ZVAROVANÍM VO VŠETKÝCH ASPEKTOCH
1. Vyššia rýchlosť: účinnosť zvárania alebo čistenia je 5 až 10-krát vyššia ako pri tradičnom zváraní.
2.2. Jednoduchá obsluha: Nie je potrebná skúsená obsluha, každá zelená ruka ho dokáže obsluhovať v priebehu 30 minút školenia.
3.Úspora nákladov: v porovnaní s tradičným elektrickým zváraním, zváraním MIG, zváraním argónovým oblúkom je úspora nákladov 80 %. Menej obsluhy, menšia spotreba (plynu a spotrebného materiálu atď.) a kratší pracovný čas. Napríklad, ak sa pracovné zaťaženie rovná práci 1 skúseného operátora za 10 hodín, ale s laserovými zváracími alebo čistiacimi strojmi to dokáže opraviť len 1 bežná bytosť za 3 hodiny.
4.Zvárací šev je takmer neviditeľný a povrch zvárania hladký.
5.Veľmi malá deformácia na obrobku.
6.Bezpečnejšia prevádzka.
7.Zváranie šetrné k životnému prostrediu.


Odpoveď na inzerát

Kategória
Ponuky