Katalóg

TERRATEST GmbH

  • TÜV Rheinland
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung

TERRATEST GmbH

  • TÜV Rheinland
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung

O TERRATEST GmbH

TERRATEST® vyrába jediné zariadenie s nízkou hmotnosťou s hlasovou navigáciou na svete. Navigácia v menu meracej elektroniky je navrhnutá intuitívne, čo znamená, že používateľ nemusí čítať žiadne návody na obsluhu, aby mohol zariadenie používať. Okrem toho má zariadenie vnútornú kontrolu hodnovernosti, ktorá takmer vylučuje nesprávne merania.

Bezprostredne po vykonaní skúšky je možné vytlačiť certifikát o zhutnení na mieste pomocou integrovanej tlačiarne. Výtlačok obsahuje dátum a čas, krivky sadania a hodnotu Evd v meganewtonoch na meter štvorcový ako konečný výsledok. Tento výsledok sa potom môže porovnať s požiadavkami verejného obstarávania.

 
 
Neboli nájdené žiadne záznamy.

Dynamické záťažové dosky

Dynamické záťažové dosky

Pre tento produkt nie je k dispozícii opis v Slovenčina. Prečítajte si opis v angličtine alebo kontaktujte spoločnosť.

Dynamické záťažové dosky

Doska Light Drop Plate je teraz bezdrôtová

Svetelná kvapková doska TERRATEST 5000 BLU je najinteligentnejšia svetelná kvapková doska na svete a prvá dynamická kvapková doska na dynamické tl...

Dynamické záťažové dosky

Tester ľahkej váhy TERRATEST 6000 BLE (Bluetooth)
podľa "Technickej skúšobnej špecifikácie pre zeminu a horninu v cestnom staviteľstve
TP BF-StB časť B 8.3" Spolkového výskumného ústavu p...

Žiadne novinky nie sú k dispozícii. Kontaktujte spoločnosť.

Kontakt