Polimeri Europa SA

Produkty a služby od Polimeri Europa SA (25)

Styrén-butadién-kopolyméry (sb)
Acetóny (67-64-1)
Fenoly (108-95-2)
Polyetylen (9002-88-4)
Akrylnitril-butadién-styrén-kopolyméry (9003-56-9)
Butylkaučuky (iir)
Etylenoxid (75-21-8)
Propylén (115-07-1)
Xyloly (Xylény) (1330-20-7)
Toluen (108-88-3)
Hydroxid sodny (1310-73-2)
Styrény

Novinky

Žiadne novinky nie sú k dispozícii. Kontaktujte spoločnosť.
Adresa
Via A. Volta 7
20019
Settimo Milanese (MI)
Taliansko
Typ spoločnosti
Výrobca
Exportné regióny
Európa
Certifikáty
UNI EN ISO 9002