Nadácia Gene Haas Foundation daruje 425 000 USD na štipendiá na 61 školách zameraných na strojárenský priemysel a obrábanie

Haas Automation Europe

‚‚Nadácia Gene Haas Foundation daruje 425 000 USD na štipendiá na 61 školách zameraných na strojárenský priemysel a obrábanie‘‘ od Haas Automation Europe

Spoločnosť Haas Automation Europe s radosťou oznamuje, 425 000 USD (377 000 Eur) z nadácie Gene Haas Foundati

Spoločnosť Haas Automation Europe s radosťou oznamuje, 425 000 USD (377 000 Eur) z nadácie Gene Haas Foundation (GHF) sa rozdelí medzi 61 škôl v 15 krajinách Európy. Tieto peniaze, ktoré daruje Gene Haas, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Haas Automation, sa použijú na štipendiá na školách so zameraním na obrábanie a výrobu.  

Prostriedky z nadácie GHF slúžia ako pomoc pre študentov a ich rodičov pri úhrade nákladov na školné, učebnice, pracovné oblečenie, drobné nástroje, príp. exkurzie zamerané na spoznávanie výroby.  

Tento rok dostala spoločnosť Haas Automation 69 žiadostí na financovanie, z toho 23 zo samotného Belgicka, zatiaľ čo Poľsko (12 žiadostí), Chorvátsko (7) a Španielsko (7) tiež prejavili eminentný záujem.  Celková požadovaná suma dosiahla výšku 1 296 328 USD.  

61 úspešných žiadateľov v roku 2015 si rozdelí sumu 425 000 USD. Úspešné školy sa nachádzajú v Belgicku, Chorvátsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku a Ukrajine. Najvyššia suma tento dosiahla výšku 17 500 USD a dostali ju tri školy: IES Luis Vives (Španielsko); Oulu University of Applied Sciences (Fínsko); a Technische Scholen Mechelen (Belgicko).

V posledných rokoch bolo hlavným cieľom udeľovania štipendií nadácie GHF zvýšiť kvalitu vzdelávania a záujem študentov o vzdelanie v oblasti výroby v rámci celej Európy. Nadácia GHF dúfa, že v budúcom roku sa jej podarí rozšíriť svoju pôsobnosť v Európe a pomôcť pri pokračujúcom obrodení technického vzdelávania.

Štipendiá sa udeľujú v spolupráci so spoločnosťou Haas Automation a Inštitútom pre získavanie zručností v odbore spracovávania kovov (NIMS). V Európe má tento projekt na starosti pán  Simon Vanmaekelbergh z Technického vzdelávacieho centra Haas spoločnosti Haas Automation Europe, ktorý je aj koordinátorom vzdelávacieho partnerstva.  Štipendiá sú súčasťou pokračujúceho záväzku, ktorým pán Gene Haas podporuje vzdelávanie v technických smeroch. Nadácia Gene Haas Foundation udeľuje štipendiá na troch kontinentoch. Sieť Technických vzdelávacích centier Haas (HTEC) pomáha tisíckam vzdelávacích programov v oblasti obrábania v Severnej Amerike, Európe a Afrike a čoskoro sa rozšíri aj do Ázie.

Viac noviniek

Spoločnosť Haas Automation Europe spúšťa mobilný monitorovací systém HaasConnect pre všetky stroje s...
Spoločnosť Haas Automation Europe (HAE) s radosťou oznamuje, že nadácia Gene Haas Foundation (GHF) v...
Veľmi populárna vŕtačka/závitovačka DT-1 od spoločnosti Haas Automation, Inc. je teraz dostupná s vretenom s&
Spoločnosť Haas Automation Europe a Realmeca, francúzska HFO (značková predajňa Haas), otvorili najnovšie HTEC (St
Vŕtacie/závitovacie centrum DT-1 s malým pôdorysom a vŕtacie/frézovacie centrum DM-1 spoločnosti Haas Au
Adresa
Mercuriusstraat 28
1930
Zaventem
Belgicko
Typ spoločnosti
Výrobca
Exportné regióny
Európa
Certifikáty
DIN EN ISO 9001:2008
Založenie
1983