Katalóg

Biela 45 ICUMSA max. objemový cukor

11.09.2022 00:00

Biela 45 ICUMSA max. objemový cukor

Odpoveď na inzerát

Brazílsky cukor na vývoz

BIELY A HNEDÝ RAFINOVANÝ CUKOR - ICUMSA 45 RBU

BIELY RAFINOVANÝ CUKOR - ICUMSA 45 RBU MUSÍ SPĹŇAŤ TIETO ŠPECIFIKÁCIE. DODÁVANÝ CUKOR JE 100 % VHODNÝ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU.

ŠPECIFIKÁCIE:

ICUMSA
: 45 RBU ICUMSA

Jednotky indexu zoslabenia Metóda č. 10-1978
OBSAH POPOLU
: maximálne 0,04 % hmotnosti
VLHKOSŤ
: 0.04% Maximálne hmotnostné
MAGNETICKÉ ČASTICE
: mg/kg 4
ROZTOKOVOSŤ
: 100% suchý a voľne tečúci
GRANULÁCIA
: Jemná štandardná
POLARIZÁCIA
: Minimálne 99,80º
Max AS
: 1 P.P.M.
Max OS
: 2 P.P.M.
Max CU
: 3 P.P.M.
FARBA
: Iskrivá biela
SEDIMENTY
: NIE
SO
: mg/kg 20
REDUKČNÝ CUKOR
: 0.010 % max. v sušine
RADIAČNÉ ŽIARENIE
: Normálne bez prítomnosti cézia alebo jódu SO2: Certifikované
PODĽA
: Tuhé, kryštálové
VÔŇA
: Bez akéhokoľvek zápachu
HPN STAPH AUREUS
: na 1 gram - NIL
MIKROBIOLOGICKÉ LIMITY
: Patogénne baktérie vrátane salmonely na 1 gram - NIL Bacillus na 1 gram - NIL
PESTICIDNÉ ZLOŽKY
: Maximálne množstvo mg/kg Základ DDT 0,005 - FOTOXÍN 0,01 - HEXACHLORAN - GAMMA ISOMER 0,005
PLODINY:
:2013 alebo novšia úroda
FYTOSANITÁRNE OSVEDČENIE bez radiácie, bez vírusov, bez častí hmyzu, bez výkalov hlodavcov, bez šupín a bez jedovatých látok.výrobok je vhodný na ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU


Odpoveď na inzerát

Kategória
Ponuky

Štát
Brazília

Oblasť
sp

Umiestnenie
sp

Dátum ukončenia
30.11.2022 04:30