Laboratórne prístroje Nájsť výrobcov online

73 Laboratórne prístroje
Exportéri
73 Laboratórne prístroje
Výrobcovia

Laboratórne prístroje Dodávateľ (73)

Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Liehomer, Sklené perly, Laboratórne špachtle, Jednorázový tovar pre medicínu, Hroty pre pipety, Pipetovacie zariadenia, Krycie sklá
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne miešace, Laboratórne dávkovacie cerpadlá, Magnetický miešač, Laboratórne miešacky, Laboratórne roboty, Počítače krvného obrazu, Byrety
Výrobca   Turecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne pece, Komorové pece, Taviace pece, Komorové pece, Rúrkové pece
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne miešace, Krycie sklá, Magnetický miešač, Nedelené pipety, Počítacie komôrky krviniek, Fľašový dispenzér, Stopky, Meracie banky
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Lekárske sondy, Skúšobné zariadenia na rúry, Simulačný softvér, Magnetické systémy, Magnetometre, Merače magnetického poľa, Vírivé skúšobné zariadenia
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne miešace, Laboratórne odstredivky, Cell cultures, Pipety, Spektrometre, Fotometre, Mikromanipulátory, Thermocycler, Automatické pipety
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Príslušenstvo otočných spojok, Dráhové meracie systémy, Polohovacie motory, Mieriaci systémy, Rozhrania človek - stroj, E/A moduly
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Spektroskopy, Spektrografy, Laserové analyzacné prístroje, Termografy, Regulátory teploty, Polarizátory, Spin-coater, Magnetometre
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Piestové membránové cerpadlá, Dávkovacia technika, Cerpadlá pre farmaceutický priemysel, Laboratórne dávkovacie cerpadlá, Ovládanie cerpadiel
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne odstredivky, Mikrocentrifúgy, Stolné centrifúgy, Chladiace odstredivky, Krvné centrifúgy