Laboratórne potreby Nájsť výrobcov online

47 Laboratórne potreby
Exportéri
47 Laboratórne potreby
Výrobcovia

Laboratórne potreby Dodávateľ (47)

Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Liehomer, Sklené perly, Laboratórne špachtle, Jednorázový tovar pre medicínu, Hroty pre pipety, Pipetovacie zariadenia, Krycie sklá
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Zariadenia na ultrahlboké mrazenie, Inkubátory, Environmental Simulation Chambers, Chladiace inkubátory, Konštantné klimatické komory
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne miešace, Laboratórne dávkovacie cerpadlá, Magnetický miešač, Laboratórne miešacky, Laboratórne roboty, Počítače krvného obrazu, Byrety
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne miešace, Krycie sklá, Magnetický miešač, Nedelené pipety, Počítacie komôrky krviniek, Fľašový dispenzér, Stopky, Meracie banky
Výrobca   Turecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne pece, Komorové pece, Taviace pece, Komorové pece, Rúrkové pece
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Krycie sklá, Pipety, Nedelené pipety, Počítacie komôrky krviniek, Meracie banky, Meracie valce, Podložné sklíčka, Petriho misky, Laboratórne potreby
Výrobca   Taliansko   Celosvetovo
Produkty: Zariadenia na ultrahlboké mrazenie, Operačné zariadenia, Zariadenia pre patológiu, Pitevné stoly, Inkubátory, Chladiace zariadenia na mŕtvoly
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne miešace, Laboratórne odstredivky, Cell cultures, Pipety, Spektrometre, Fotometre, Mikromanipulátory, Thermocycler, Automatické pipety
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Inkubátory, Respirometre, Regulátory teploty, Kontrolné prístroje, Analyzatory plynu, Dávkovace, Laboratórne ohrievače, Regulátory vykurovania
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Laboratórne odstredivky, Mikrocentrifúgy, Stolné centrifúgy, Chladiace odstredivky, Krvné centrifúgy