Medicínske prístroje Nájsť výrobcov online

27 Medicínske prístroje
Exportéri
26 Medicínske prístroje
Výrobcovia
1 Medicínske prístroje
Obchodníci

Medicínske prístroje Dodávateľ (27)

Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Lekárske meracie prístroje, Nemocničné zariadenia, Farebne kódované dopplerové sonografy, Monitorovacie systémy pre pacientov, Röntgenové kamery
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Telemedicínske prístroje, Nemocničné zariadenia, Lôžka na prevoz chorých, Monitorovacie systémy pre pacientov, Operačné zariadenia
Výrobca   Spojené štáty americké   Celosvetovo
Produkty: Respiračné masky, Chrbticové dosky, Medicínsky odsávací přístroj, Mobilné odsávacie zariadenia, Respirátory, Respirátory
Výrobca   Turecko   Celosvetovo
Produkty: Vaky na moc, Lôžka na prevoz chorých, Krvné filtre, Jednorázový tovar pre medicínu, Medicínske prístroje, Zberny vak na krv, Operacne stoly
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Zariadenia na ultrahlboké mrazenie, Inkubátory, Environmental Simulation Chambers, Chladiace inkubátory, Konštantné klimatické komory
Výrobca   Francúzsko   Celosvetovo
Produkty: Triethylboritany, Plynové zmesi, Acetylen, Kryptóny, Fosfíny, Fluorid dusitý, Neóny, Trifluórmetány, Pentány, Argon
Výrobca   Spojené kráľovstvo   Celosvetovo
Produkty: Medicínske prístroje, Srdcové katétre, Prístroj na meranie krvného tlaku, Elektroterapeutické prístroje, Srdcové stimulátory
Výrobca   Japonsko   Celosvetovo
Produkty: Atómový absorpčný spektrometer, Spektrofotometre, Chromatografy, Precízne váhy, Prístroje na stanovenie vlhkosti, Emisne spektrometre
Výrobca   Taliansko   Celosvetovo
Produkty: Autoklávy, Respiračné masky, Operačné svetlá, Medicínsky odsávací přístroj, Merač pulzu, Defribrilatory, Respirátory
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Komory na liečbu chladom, Prístroje na liečbu chladom, Prístroje na laserovú liečbu, Fyzioterapeutické prístroje, Elektroterapeutické prístroje