Plastové polotovary Nájsť výrobcov online

43 Exportéri
41 Výrobcovia
2 Obchodníci

Plastové polotovary Dodávateľ (43)

Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Polypropylénové fólie, Fólie z plastickej hmoty, Izolačné fólie, Fólie z fluóroplastov, Hlbokoťažné fólie, Izolačné fólie, Koextrudované fólie
Výrobca   Nemecko   Afrika Európa
Produkty: Rozperka, Technické plastové diely, Plastové frézované diely, Plastové súčiastky, Tyče PTFE, Sústružené súčiastky z umelej hmoty, Deske za rezanje
Dodávateľ   Nemecko   Európa
Produkty: Laminátové fólie, Tieniace fólie, Lepiace pásky so štandardnou štruktúrou, Špeciálne lepiace pásky, Technické lepiace pásky, Montážne lepiace pásky
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Špeciálne lepiace pásky, Technické lepiace pásky, Medené obruče, Elektroizolačné pásky, Izolačné fólie, Dávkovač etikiet, Držiaky na lepiacu pásku
Výrobca   Poľsko   Celosvetovo
Produkty: Fólie z plastickej hmoty, Zmršťovacie fólie, Izolačné fólie, Parotesné zábranné fólie, Mrežové fólie, Skleníkové fólie, Agrárne fólie
Výrobca   Taiwan   Celosvetovo
Produkty: Priedušné fólie, Stroje na vodnú transferovú tlač, Namáčacie nádrže na vodnú transferovú tlač, Stroje na transferovú tlač, Vrstvené fólie
Výrobca   Nemecko   Ázia Afrika Európa
Produkty: Zmršťovacie fólie, Vrecúška z umelej hmoty, Odpadové vrecia, Polyetylénové fólie, Polyetilénové fólie, Zmrašťovacie kryty, Polyetylénové vrecúška
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Výrobky na ochranu pred opotrebovaním, Silikónové hadice, Izolacné hadice, Vysávačové hadice, Vysokotlakové hadice, Hadicové spony
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Blistrové fólie, Fólie z plastickej hmoty, Hlbokoťažné fólie, Fólie z polyetyléntereftalátu (PET), Farmaceutické obaly, Vrstvené fólie, Baliace fólie
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Bariérové fólie, Zmršťovacie fólie, Prepravné obaly, Strečové navíjačky, Agrárne fólie, Rozťažné fólie, Upevňovacie fólie, Krycie fólie, Obaly