Pozemné a inžinierske staviteľstvo Nájsť výrobcov online

8 Pozemné a inžinierske staviteľstvo
Exportéri
8 Pozemné a inžinierske staviteľstvo
Výrobcovia

Pozemné a inžinierske staviteľstvo Dodávateľ (8)

Výrobca   Rakúsko   Celosvetovo
Produkty: Výstavby priehrad, Čističky odpadových vôd, Priemyselné a obchodné výstavby, Dláždenie, Kancelárske budovy, Cestné staviteľstvá, Terénne úpravy
Výrobca   Holandsko   Celosvetovo
Produkty: Sanácie potrubných sietí, Osvetľovacie zariadenia, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, Pouličné osvetlenia, Sanácia rúrových vedení
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Dobíjacie stanice, Automatické parkovacie systémy, Parkovacie výťahy, Systémy pre parkovacie garáže, Car Turntables, Parkovacie palety
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Stánky pre podujatia, Stany pre spoločenské večierky, Stanové príslušenstvo, Dvojposchodové stany, Prefabrikované haly, Výrobné haly, Montážne haly
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Riadiace vedenia, Káble a vedenia, Medené drôty, Energetické káble, Elektrické káble, Inštalačné káble, Solárne káble, Vykurovacie káble
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Paletové regále, Skladové regály, Pohyblivé regály, Skladovacie haly, Ocelové regály, Správcovské systémy pre sklady, Regálové systémy, Regály
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Paletové regále, Skladové regály, Archívne regály, Pohyblivé regály, Valčekové dráhy, Skladovacie haly, Zásuvné regály, Ocelové regály
Výrobca   Rakúsko   Celosvetovo
Produkty: Kancelárske osvetlenia, Osvetľovacie zariadenia, Infračervené senzory, Svetelné lišty, Svietidlá do vody, Tabule únikových ciest, Bezpecnostné tabule
Dodávka z
 
Dodávka do
 
Typ spoločnosti
 
Certifikácia