Plasty Nájsť výrobcov online

25 Plasty
Exportéri
22 Plasty
Výrobcovia
3 Plasty
Obchodníci

Plasty Dodávateľ (25)

Výrobca   Nemecko   Afrika Európa
Produkty: Zatrávňovacie platne, Zariadenia na využívanie dažďovej vody, Nádrže na dažďovú vodu, Plastové sudy, Plastové boxy, Zásobníky na posypový materiál
Dodávateľ   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Polyamid-6, Polyamid-66, Dyokrylftalát, Antistatické prostriedky, Umelé hmoty posilnené skleneným vláknom, Hydrid kyseliny maleinovej
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Štruktúrované obaly, Dná umožňujúce látkovú výmenu, Nosiče na rast mladých mikroorganizmov, Rozdeľovače kvapaliny, Nosné rošty
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Nitridy bóru, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Strieborný drôt, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Výrobca   Maďarsko   Celosvetovo
Produkty: Plastové granuláty, Plastové pomôcky, Kyselina sírová, Hydroxid sodny, Chlórnan sodný, Luh sodny, Termoplastické zmesi, Hnojivá, Chemikálie
Výrobca   Taliansko   Celosvetovo
Produkty: Fluoropolyméry, Plastové pomôcky, Polyméry, Polytetrafluóretylény
Výrobca   Brazília   Celosvetovo
Produkty: Polyetylen, Polypropylen
Výrobca   Taliansko   Európa
Produkty: Butylkaučuky (iir), Styrény, Kumény, Hydroxid sodny, Cyklopentány, Acetóny, Fenoly, O-xyleny, Akrylnitril-butadién-styrén-kopolyméry, Etylen
Výrobca   India   Celosvetovo
Produkty: Polyvinylchlorid, Polyesterové priadze, Etylen, P-xylény, Termoplastické zmesi, Etylenoxid, Chemikálie, Xyloly (Xylény), Propylén, Priadze
Výrobca   Nemecko   Ázia Európa
Produkty: Crotonaldehyd, Diamylamín, 3-Dietylamínopropylamín, N,N-Dimetylbutylamín, Metanol, Metylformiát, Dimetylmaleínan, 2,2-Dimetylpropán-1,3-diol
Dodávka z
 
Dodávka do
 
Typ spoločnosti
 
Certifikácia