Katalóg

Bike Groovy - die nachhaltige Fahrradwaschanlage

Bike Groovy - die nachhaltige Fahrradwaschanlage

Bike Groovy - die nachhaltige Fahrradwaschanlage

08.09.2023 00:00

Huber KSS Service GmbH

Odpoveď na inzerát

Spoločnosť Huber KSS poskytuje optimálnu starostlivosť o chladiace mazivá od roku 1997. Spoločnosť sa vyznačuje predovšetkým technickým know-how a skúsenosťami - napríklad cieleným využívaním zdrojov a kompetentnou, spoľahlivou starostlivosťou a údržbou zo strany vyškolených pracovníkov spoločnosti. Spoločnosť ponúka aj týždenné merania emulzií a ich písomnú dokumentáciu. Úzka spolupráca s príslušnými dodávateľmi mazív zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby zákazníci dostali svoje peniaze a mohli sa spoľahnúť nielen na kvalitné výsledky, ale aj na nepretržité poradenstvo a podporu.


Odpoveď na inzerát

Kategória
Ponuky

Štát
Rakúsko

Umiestnenie
Lambacher Feld 2, 4650 Lambach