Katalóg

BMK prášok, BMK CAS 5449-12-7

12.03.2024 10:30

BMK prášok, BMK CAS 5449-12-7

Odpoveď na inzerát

Názov produktu: BMK kyselina glycidová (sodná soľ)

Iný názov: kyselina 2-metyl-3-fenyl-oxirán-2-karboxylová
Číslo CAS: 5449-12-7
Číslo EINECS: 226-500-0
Molekulový vzorec: C10H10NaO3+
Molekulová hmotnosť: 201,17400
Presná hmotnosť: 201,05300
Hustota: 1,28g/cm3
Bod varu: 334,3ºC pri 760 mmHg
Bod vzplanutia: 136,7ºC
PSA: 49,83000
LogP: 1,60120
Index lomu: 1.575


Odpoveď na inzerát

Kategória
Ponuky

Štát
Čína

Oblasť
wuhan