Fólie z plastickej hmoty Nájsť výrobcov online

5 Exportéri
4 Výrobcovia
1 Obchodníci

Fólie z plastickej hmoty Dodávateľ (5)

Dodávateľ   Nemecko   Európa
Produkty: Fólie z plastickej hmoty, Laminátové fólie, Tieniace fólie, Lepiace pásky so štandardnou štruktúrou, Špeciálne lepiace pásky, Technické lepiace pásky
Výrobca   Poľsko   Celosvetovo
Produkty: Fólie z plastickej hmoty, Zmršťovacie fólie, Izolačné fólie, Parotesné zábranné fólie, Mrežové fólie, Skleníkové fólie, Agrárne fólie
Výrobca   Taliansko   Celosvetovo
Produkty: Fólie z plastickej hmoty, Vákuové vrecká s troma zvarenými okrajmi, Vrecúška z umelej hmoty, Vákuové vrecia, Vákuové balenia, Obaly, Vrstvené fólie
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Fólie z plastickej hmoty, Polypropylénové fólie, Izolačné fólie, Fólie z fluóroplastov, Hlbokoťažné fólie, Izolačné fólie, Koextrudované fólie
Výrobca   Nemecko   Európa
Produkty: Fólie z plastickej hmoty, Blistrové fólie, Hlbokoťažné fólie, Fólie z polyetyléntereftalátu (PET), Farmaceutické obaly, Vrstvené fólie, Baliace fólie
Dodávka z
 
Dodávka do
 
Typ spoločnosti
 
Certifikácia