Butadién-kaučuky (9003-17-2) Nájsť výrobcov online

2 Butadién-kaučuky
Exportéri
2 Butadién-kaučuky
Výrobcovia

Butadién-kaučuky Dodávateľ (2)

Výrobca   Taliansko   Európa
Produkty: Butadién-kaučuky, Butylkaučuky (iir), Styrény, Kumény, Hydroxid sodny, Cyklopentány, Acetóny, Fenoly, O-xyleny, Akrylnitril-butadién-styrén-kopolyméry
Výrobca   India   Celosvetovo
Produkty: Butadién-kaučuky, Polyvinylchlorid, Polyesterové priadze, Etylen, P-xylény, Termoplastické zmesi, Etylenoxid, Chemikálie, Xyloly (Xylény), Propylén
Dodávka z
 
Dodávka do
 
Typ spoločnosti
 
Certifikácia