Lekárske meracie prístroje Nájsť výrobcov online

19 Exportéri
18 Výrobcovia
1 Obchodníci

Lekárske meracie prístroje Dodávateľ (19)

Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Lekárske meracie prístroje, Farebne kódované dopplerové sonografy, Monitorovacie systémy pre pacientov, Röntgenové kamery
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Emisne spektrometre, Spektrometre, Príslušenstvo pre spektrometre, Prístroje na skúšanie materiálu, Analyzátory kovov
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Krycie sklá, Pipety, Nedelené pipety, Počítacie komôrky krviniek, Meracie banky, Meracie valce, Podložné sklíčka, Petriho misky, Laboratórne potreby
Výrobca   Švédsko   Celosvetovo
Produkty: Terapeutické respiračné prístroje, Prístroje na kyslíkovú terapiu, Diagnostické spánkové prístroje
Výrobca   Španielsko   Celosvetovo
Produkty: Videoendoskopy, Kolposkopia, Laparoskop, Endoskopy, Artroskopické nástroje, Operačné mikroskopy, Artroskop, Bronchoskopy, Hysteroskop, Laryngoskopy
Výrobca   Japonsko   Celosvetovo
Produkty: Atómový absorpčný spektrometer, Spektrofotometre, Chromatografy, Precízne váhy, Medicínske prístroje, Prístroje na stanovenie vlhkosti
Výrobca   Spojené štáty americké   Celosvetovo
Produkty: Spektrofotometre, Elektroforézne systémy, Chromatografické stohy, Plynove chromatografy
Výrobca   Spojené štáty americké   Celosvetovo
Produkty: Prístoje na meranie pohybu očí
Výrobca   Spojené kráľovstvo   Celosvetovo
Produkty: Meracia a skúšobná technik, Spektrometre, Fotometre, Analyzátory, Analyzátory aminokyselín, Elektroforézne systémy, Príslušenstvo pre spektrometre
Výrobca   Nemecko   Celosvetovo
Produkty: Spektrografy, Mikroskopy, Polarizátory, Spektrometre, Analyzátory, Spektrometer UV-VIS-NIR, Príslušenstvo pre spektrometre, Presné optiky
Dodávka z
 
Dodávka do
 
Typ spoločnosti
 
Certifikácia