Katalóg

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

23.11.2021 16:11

Spoločnosť Eppendorf venuje EMBL 20 000 eur na podporu žien pracujúcich vo vede

  • Podpora pre "Rozvoj žien vo vede"
  • Vianočný dar umožňuje 20 postdoktorandkám zapojiť sa do programu pre vedkyne na vedúcich pozíciách
  • Dar podčiarkuje dlhodobé firemné partnerstvo medzi EMBL a spoločnosťou Eppendorf
Hamburg, 22. novembra 2021 - Spoločnosť Eppendorf SE dnes darovala 20 000 eur Európskemu laboratóriu molekulárnej biológie (EMBL) počas slávnostného odovzdávania online daru. Finančné prostriedky sú určené na projekt EMBL "Advancement of Women in Science", ktorý umožňuje vedkyniam začať manažérsku kariéru vo vedeckých oblastiach.

Generálna riaditeľka EMBL Edith Heardová vo svojom príhovore, v ktorom sa spoločnosti poďakovala za dar, označila tento dar za dôležitý signál pre kvalifikáciu výskumníčok. Heardová uviedla, že manažérska úroveň vo vedeckej komunite sa vyznačuje jasnou rodovou nerovnováhou: "Na vyrovnanie tohto rozdielu prijala EMBL v roku 2020 opatrenia a iniciovala program s názvom "Leadership and Excellence for Aspiring Women Postdocs" (LEAP), ktorý zahŕňa ročný mentoringový a koučovací program. Tento štedrý dar od spoločnosti Eppendorf umožní ďalším 20 postdoktorandkám získať kvalifikáciu potrebnú pre manažérsku kariéru. Dúfame, že sa stanú vedúcimi skupín, poprednými výskumníkmi a docentmi vo vedeckých oblastiach."

Väčšie zviditeľnenie žien vo vede

Inklúzia a rozmanitosť sú dôležitými témami v skupine Eppendorf, povedala Eva van Pelt, Co-CEO spoločnosti Eppendorf SE: "Solidarita, tolerancia a rozmanitosť sú charakteristickými znakmi kozmopolitnej kultúry, ktorú spoločnosť Eppendorf podporuje, a základom úspechu spoločnosti. Rozdiel medzi počtom mužov a žien, ktorí zastávajú riadiace pozície vo vedeckej komunite, je vážnym problémom. Zvýšenie viditeľnosti žien vo vede je deklarovaným cieľom a zároveň dôležitým záujmom spoločnosti Eppendorf."

EMBL a Eppendorf: dlhoročné partnerstvo

EMBL a Eppendorf Group majú spoločnú históriu založenú na dlhoročnej spolupráci v oblasti firemných partnerských programov. Okrem toho sa už 10 rokov koná v EMBL v Heidelbergu slávnostné odovzdávanie prestížnej ceny Eppendorf pre mladých európskych výskumníkov. Táto cena sa udeľuje ako ocenenie špičkových svetových výsledkov mladých vedcov v oblasti výskumu prírodných vied.Viac noviniek

Rok 2021 je dôležitým medzníkom pre všetkých, ktorí pracujú v laboratóriu. Pred 60 rokmi spoločno...

Popredná spoločnosť v oblasti biologických vied Eppendorf uvádza na trh novú centrifúgu navrhnutú...