Katalóg

E+E Elektronik GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • IATF 16949

E+E Elektronik GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • IATF 16949

04.08.2022 10:08

Kalkulačka pre fyzikálne veličiny vlhkosti a tlakový rosný bod

Nová kalkulačka vlhkosti od spoločnosti E+E Elektronik vypočíta všetky relevantné parametre súvisiace s vlhkosťou, ako aj tlakový rosný bod.

S kalkulačkou vlhkosti od spoločnosti E+E Elektronik môžete jednoducho a v reálnom čase vykonávať komplexné výpočty vlhkosti. Tento bezplatný výpočtový nástroj funguje online v ktoromkoľvek najnovšom prehliadači a možno ho nainštalovať aj ako aplikáciu do smartfónov alebo počítača. Pomocou praktického výpočtového programu možno vypočítať až 15 parametrov súvisiacich s vlhkosťou. Okrem toho je kalkulačka vlhkosti E+E vybavená samostatným režimom výpočtu na určenie tlakového rosného bodu.

Výpočet vlhkosti vrátane neistoty merania

Na základe troch známych fyzikálnych veličín (tlak, teplota a meraná veličina vlhkosti) vypočíta kalkulačka E+E Humidity Calculator až 15 parametrov súvisiacich s vlhkosťou, ako je rosný bod, bod mrazu, absolútna vlhkosť, entalpia atď. Významným rozdielom oproti iným kalkulačkám vlhkosti je, že kalkulačka E+E Humidity Calculator zohľadňuje aj neistotu merania, a preto zaručuje mimoriadne praktické výsledky.

Okrem výpočtu a prevodu fyzikálnych veličín vlhkosti možno kalkulačku E+E Humidity Calculator použiť aj na simuláciu správania sa hodnôt vlhkosti pri zmene tlakových a teplotných podmienok. Na realistické výpočty možno ako nosné médium zvoliť vzduch a 10 ďalších plynov (vrátane argónu, CO2, hélia a metánu).

Vzorce na prepočet vrátane výpočtu neistoty vychádzajú z bežných teórií vlhkosti a boli overené akreditovaným kalibračným laboratóriom E+E Elektronik.

Praktická kalkulačka rosného bodu

Okrem výpočtu vlhkosti má kalkulačka vlhkosti E+E samostatný režim výpočtu rosného bodu v systémoch stlačeného vzduchu. Vďaka tomu je možné ľahko určiť zmenu teploty rosného bodu v závislosti od tlaku plynu.

Užívateľsky prívetivý a funkčný

Kalkulačka vlhkosti E+E sa používa jednoducho a intuitívne a ponúka bohatý súbor užitočných funkcií. Napríklad merné jednotky fyzikálnych veličín možno jedným kliknutím previesť zo sústavy SI na americkú sústavu jednotiek alebo ich možno individuálne definovať pre každú fyzikálnu veličinu. Používatelia si môžu zoznam vypočítaných fyzikálnych veličín prispôsobiť vlastným potrebám zobrazením alebo skrytím jednotlivých riadkov. Výsledky výpočtov možno exportovať do súborov PDF alebo Excel a tiež odoslať e-mailom. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť sa vymažú všetky výpočty a obnoví sa pôvodný zoznam merných veličín.

Kalkulačka vlhkosti E+E je dostupná na stránke humidity-calculator.epluse.com.

Viac noviniek

Snímací prvok TEE501 ponúka vynikajúcu presnosť merania až do ±0,2 °C a vďaka malému puzdru DFN sa ľahko integruje.
Digitálna vlhkostná a teplotná sonda HTP501 je optimalizovaná pre náročné podmienky prostredia a vhodná pre teploty do 120 °C.
Ponorný senzor MOP301 od spoločnosti E+E Elektronik presne meria vlhkosť v transformátorovom, mazacom alebo hydraulickom oleji, ako aj v motorovej nafte. Používa sa na preventívnu údržbu zariadení a strojov. Senzor z nehrdzavejúcej ocele sa môže používať v olejoch s teplotou do 120 °C a tlakom do 20 barov. Údaje o meraní aktivity vody, teploty a absolútneho obsahu vody sú k dispozícii prostredníctvom rozhrania RS485 s protokolom Modbus RTU.
Rakúsky spolkový úrad pre metrológiu a geodéziu (BEV) poveril kalibračné laboratórium spoločnosti E+E Elektronik, ktorá sa špecializuje na senzory, aby zabezpečilo národný etalón pre meranie koncentrácie plynu CO2. Kalibrační experti z Engerwitzdorfu sa tak stali najvyšším metrologickým orgánom v krajine pre ďalšiu fyzikálnu veličinu po vlhkosti, rosnom bode a rýchlosti prúdenia vzduchu. Spoločnosť E+E Elektronik je ako určený inštitút BEV oprávnená vykonávať špeciálne kalibrácie na úrovni národného metrologického inštitútu pre tieto fyzikálne veličiny.
Senzor vlhkosti a teploty EE212 od spoločnosti E+E Elektronik je vhodný na náročné meracie úlohy v klimatickej technike, poľnohospodárstve a farmaceutickom priemysle. Vďaka modulárnej konštrukcii sondy sa dá snímací modul v prípade potreby jednoducho vymeniť priamo na mieste. Povrchová úprava snímača E+E, široký výber filtračných krytov a robustné krytie IP65 / NEMA 4 zabezpečujú presné a spoľahlivé merania aj v náročných pracovných podmienkach.